Yhdistys

Lämmössä, Vedessä ja Ilmassa olemme elementissämme.

OuLVI:n toiminnan tavoitteena on talotekniikan laadun parantaminen niin uudisrakentamisessa kuin rakennusten ylläpidossa. Tämä tehtävä onnistuu parhaiten laajan jäsenkunnan tuella. OuLVI haluaa vahvistaa toimintaansa myös Sinun ammattitaidollasi.

Mikä OuLVI on?

Oulun LVI-yhdistys eli OuLVI r.y. toimii lämpö-, vesi- ja ilmastointialan työntekijöiden ammatillisena yhdyssiteenä. OuLVI kuuluu yhtenä jäsenyhdistyksenä valtakunnallisesti toimivaan Suomen LVI-yhdistysten liittoon SuLVI:in. OuLVI r.y edistää toiminnallaan jäsentensä ammattitaitoa sekä reagoi nopeasti LVI-alan kehitykseen. OuLVI on LVI-alan ammattilaisten ja osaajien yhdistys, jonka kautta jokaisen LVI-alan henkilön on mahdollisuus kuulua valtakunnalliseen osaajaverkostoon.

OuLVi tarjoaa jokaiselle LVI-alan ammattilaiselle ja osaajalle ympäristön kehittää omaa ammattitaitoaan, laajentaa kontaktipiiriään, hakea uusia virikkeitä ja olla aktiivinen oman ammattikuntansa muiden osaajien kanssa. Yhdistyksen toimintaan sopivat kaikki LVI-alan ihmiset, monipuolisesti ammattikunnan jokaiselta alueelta, ketään pois rajaamatta. Jokainen LVI-alan opiskelija ja työntekijä on tervetullut ja sopiva OuLVIn toimintaan.