Jäsenmaksut

  • Varsinaiset jäsenet: 100 €, josta SuLVI:n osuus 82 € ja OuLVI:n osuus 20 €
  • Opiskelijajäsenet: 0 €, josta SuLVI:n osuus 0 € ja OuLVI:n osuus 0 €
  • Perheen jäsenen jäsenmaksu: 41 € (kun perheessä on jo yksi varsinaisen jäsenmaksun maksava henkilö)
  • Yhteistoimintajäsenen (yritys) jäsenmaksu: 960 €
  • Vakinaisen jäsenen lehtimaksu* 40 €

*) koskee vain nykyisiä vakinaisia jäseniä. Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää jatkossa myönnetä, vaan ne korvataan alla mainituin alennusmenettelyin.

Liittymismaksuja ei peritä miltään jäsenryhmältä.

Opiskelijajäsen siirtyessään varsinaiseksi jäseneksi saa ensimmäisenä jäsenvuotena OuLVI:n osuudesta 50% alennuksen.

JÄSENMAKSUJEN ALENNUKSET

  • Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.
  • Opiskelijajäsenyys kestää enintään neljä vuotta. Jatkoaikaa voi anoa opintojen jatkuessa tätä pitempään.
  • Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toinen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna Talotekniikka-lehti.

Muuttuneet jäsentiedot pyydämme ilmoittamaan suoraan jäsentietojen muutoslomakella SuLVI:n