Historia

Oulun LVI-yhdistys r.y. perustettiin 1962 – siis yli 55 vuotta LVI-alan osaamista.
Oulun LVI-yhdistyksen 50v juhlakuvat löytyvät tästä

Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys 50 vuotta 1962 – 2012 Historiikki / Referaatti Oulussa 3.10.2012


Pohjolan Kerhon aika. vuodet 1962-1971

Pohjolan Kerho perustettiin 3.10.1962. Silloin LVI-alan 24 aktiivista henkilöä kokoontui Oulun Kauppaklubille perustamaan Oulun ja lähiseutujen yhteistä LVY- kerhoa. Kokouspaikka on arvokas rakennus ja antoi tulevalle yhdistykselle sopivat raamit. Rakennus sijaitsee Aleksanterin ja Hallituskadun kulmassa. Suojelurakennus on saneerattu v. 1962 ja ulkomuoto sai myöhemmin vähäisiä muutoksia, kuten Aleksanterinkadun puoleinen ulko-ovi poistettiin. Taiteilija Hilkka Inkalan tussipiirros v. 2002 on 1900-luvun puolivälissä ollut rakennuksen ulkomuoto. Talosta on faksimile historiikin kannessa.

LVY:n Kerhon perustavan kokouksen koollekutsuja oli Olavi Hiltunen, joka valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Hän oli hankkinut kokoukseen LVYn säännöt. Kokouksen sihteerinä toimi Ossi Haipus. Olavi Hiltusen alustuksen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa Ouluun LVY – kerho. Kerholle valittiin äänestämällä johtokunta: Olavi Hiltunen (puheenjohtaja), Börje Österberg (varapuheenjohtaja), Ossi Haipus (sihteeri), Lauri Skants (rahastonhoitaja), Olavi Klemetti (kerhomestari) ja Unto Savukoski (varajäsen). Kaikki Oulusta. Toimintakausi oli vuosiksi 1962 – 1963. Kokouksessa käsiteltiin kerhon toiminta-aluetta ja päätettiin, että se käsittää ”lähiseuduksi” kutsutun alueen, kuten Kemi – Tornio, Rovaniemi, Koillismaa, Kajaanin tienoo ja samoin Raahen tienoo. Tässä kokouksessa valittiin Kemin yhdyshenkilöksi Mauri Alakare. LVY oli kokouksessaan 9.10.1962 hyväksynyt heille lähetetyn uuden kerhon säännöt. Sanomalehti Kaleva julkaisi yhden palstan levyisen kirjoituksen kerhon perustamisesta. Kirjoituksessa oli LVY- nimi vaihtunut LVT:ksi. Silloin kirjoituksissa esiintyi usein ko. lyhenne ja T tarkoitti tuuletusta. Uutisessa oli Kerhon toiminnan tarkoituksesta mainittu mm. ”LVI-alan ammattitason kohottaminen ja eri erikoisalojen lähentäminen toisiinsa, sekä uusien määräysten ja asetusten tiedottaminen”. Myöhemmin edellä mainituille paikkakunnille perustettiin omat kerhot. Seuraava kokous Oulussa, pidettiin Oulun Kauppaklubin tiloissa 24.10.1962 ja siinä käsiteltiin värikkäästi kerhon nimi-asiaa. Useiden ehdotusten jälkeen valittiin ja hyväksyttiin nimeksi LVY Pohjolan Kerho. Säännöissä nimi vahvistettiin muotoon LVY:n Pohjolan Kerho. Jäsenmääräksi kirjattiin vuoden lopussa 26 maksanutta LVY:n jäsentä.

Sääntöuudistus toteutui 19.11.1971, SuLVI perustetaan

Sääntöjen hyväksymisen seurauksena paikallisyhdistyksien ja kerhojen katto-organisaatioksi perustettiin 3.12.1971 Finlandia-talossa Helsingissä Suomen Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointiteknillinen Yhdistys. LVY -lyhenne tunnuksena säilyi aina vuoteen 1971, jolloin samalla tunnus SuLVI tuli käyttöön. Merkittävää nimessä on LVI, joka on koko alan tunnuksena säilynyt tähän päivään asti ja jatkuu edelleen. Suomen LVI-teknisen yhdistyksen perustivat yhdeksän paikallisyhdistystä ja siihen saakka ollut tunnus LVY muuttui.  SuLVIn henkilöjäsenmäärä v. 2012 on 4203.

Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys perustettiin vuonna 1971

Perustava kokous pidettiin 23.11.1971 Ravintola Arinan Raatti -kabinetissa. Läsnä oli 22 osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ossi Haipus ja sihteerinä Pertti Nenonen. Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen, 8§:ssä päätettiin hyväksyä paikallisen LVI-teknisen Yhdistysperustaminen ja hyväksyttiin sen säännöt. Yhdistyksen nimeksi tuli: Oulun Seudun Lämpö- ja Vesi- ja Ilmastointiteknillinen Yhdistys r.y. Nimestä käytetään lyhennettä OuLVI. Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Lauri Skants. Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksellä: Ossi Haipus, Tauno Partanen, Erkki Santalo, Alpo Suomela, sekä saman äänimäärän joukosta Heikki Manninen ja Veikko Virtanen. Seuraavan kerran OuLVIn yhdistys kokoontui 30.11.1971 edellisessä paikassa ja kokouksessa valittiin eri tehtäviin ja toimikuntiin jäsenet. Alkukokousten jälkeen toiminta jatkui sääntöjä noudattaen tähän juhlavuoteen 2012 saakka. OuLVIn jäsenmäärä on nyt noin 240.

OuLVIn tehtävät ja tavoitteet niistä muutamia esimerkkejä. Oulun Rakentajamessuilla on OuLVI ollut omalla osastolla mukana yli 40 vuotta. Siellä annamme mm. maksutonta LVI-alan neuvontaa yleisölle ja tietoja yhdistyksestämme. Mahdolliset messutulot käytämme yhdistystoimintaan.

OuLVIn huomion- ja kiitollisuuden osoitukset, sekä stipendit ja lahjoitukset

Yhdistyksellä on oma lippu ja viiri, joissa on SuLVIn tunnuksen lisäksi OuLVIn tunnus. Kiitollisuuden osoituksena yhdistyksellemme, tai LVI-alan hyväksi tehdystä työstä voi OuLVI:n hallitus myöntää henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle OuLVIn viirin tai ”Toripolliisi” ‒veistoksen, jossa on yhdistyksen metallilaatta. Vuodesta 1990 alkaen on yhdistys jakanut stipendejä mm. Oulusta valmistuneille LVI- insinöörien priimukselle. Lisäksi yhdistys hallinnoi OuLVIn perustamaa Olavi Hiltusen stipendirahastoa. Rahasto jakaa anomuksesta stipendejä tasavuosijuhlien tms. yhteydessä jatko-opintoja varten, sekä LVI-alan tutkimustyötä tukemaan. Tänä juhlavuonna on mahdollista jakaa n. 3500€.
OuLVI on lahjoittanut, eri vuosina ”Kummilahjana” liikenevän summan Oulun kaupungin Lastenkoti Onnelalle. Esimerkiksi jo vuonna 1998 500 mk. Lastenkoti Onnela on perustettu v. 1926 ja nimi on vaihtunut usein. Lastenkodin periaate on ”toimia huollon tarpeessa oleville 0—15 vuoden ikäisille lapsille ensiavun luonteisena väliportaana silloin, kun lapselle ei ollut sijaisperhettä heti saatavilla”.

Yhdistyksen merkitys

LVI-ala ja yhdistyksemme on tärkein arvostuksemme ammattimme rinnalla. Yhdistyksen arvoja tukeva toiminta on kullan arvoista ja antaa tulevaisuudelle hyvän perustan. Tässä olemme saaneet olla mukana ja muistot tuntuvat rakkailta. Sieltä on tullut voimaa kestää huonot ajat arjessa ja saada nautinnon hetkiä tekniikan sekä taitomme myötä. Näin annamme perinnön alan nuorille jatkajille yhä parempaan menestykseen.

Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys juhlii 50-vuotista toimintaa 6.10.2012 Oulun kaupunginteatterin tiloissa. Ohjelmallinen juhlaillallinen nautitaan Teatteriravintola Toisessa Kerroksessa. Juhlassa julkaistaan yhdistyksen historiikki.

Historian tarkoitus on
antaa arvoa tälle hetkelle
ja sen velvoituksille.

Emerson