Neuvokset

Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati syntyi vuonna 1947, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknillinen Yhdistys ry:n hallitus nimitti kymmenen yhdistyksen perustajajäsentä Hotorautaneuvoksiksi. Tämän jälkeen Raati on nimittänyt vuosittain uudet Neuvokset. Raati on SuLVI:n epävirallinen veteraanikerho.

Raadin tarkoitus on ensisijaisesti myös leikillisellä tavalla osoittaa tunnustusta SuLVI:n jäsenyhdistysten veteraaneille ja toisaalta seurata epävirallisena elimenä yhdistystoimintaa ja saattaa tarvittaessa Neuvosten mielipiteet luottamushenkilöiden tietoon.

Raati valitsee itsenäisesti rahvaalta salassa pidettävin perustein uudet Neuvokset joukkoonsa. Päätapahtumat ovat uusien Neuvosten valinta perinteisen Raadin kesäretken yhteydessä ja valituksi tulleiden virallinen nimittäminen SuLVI:n tai sen jäsenyhdistyksen järjestämässä juhlatilaisuudessa.

Raati suo kullekin Neuvokselle yksilöllisen kaksoistittelin, jonka alkuosa ilmaisee leikillisesti asianomaisen ammattitehtävän ja jälkimmäinen osa hänen vapaa-ajan harrasteensa. Ulkoisena tunnuksena Neuvokset kantavat henkilökohtaista ammatti- ja harrastetunnuksin varustettua krashaania.

OulunLVI-yhdistyksessä on neuvoksia seuraavasti:
Karjala Pirkko,  Kaasila Olli, Piiroinen Kauko, Similä Pertti, Skants Lauri, Stenfors Sulevi, Suomela Alpo ja Toropainen Pekka.